MONACO

MONACO


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike

KONZULÁT MONACKÉHO KNIEŽATSTVA V BRATISLAVE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA – HONORÁRNY KONZUL MIROSLAV VÝBOH


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike bol zriadený dňa 18. septembra 2013 so sídlom v Bratislave.

Funkciu honorárneho konzula zastáva Miroslav Výboh.

Poslanie konzulátu je:

  • prispievať k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov medzi Monackým kniežatstvom a Slovenskou republikou ako na politickej, tak aj na hospodárskej úrovni;
  • poskytovať asistenciu a pomoc občanom Monackého kniežatstva na území Slovenskej republiky.

 

Miroslav Výboh

honorárny konzul

© 2013 - 2015 WS