otvorenie konzulátu monackého kniežatstva na slovensku

  Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike bol zriadený dňa 18. septembra 2013 so sídlom v Bratislave. Funkciu honorárneho konzula zastáva Miroslav Výboh. Poslanie konzulátu je: prispievať k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov medzi Monackým kniežatstvom a Slovenskou republikou ako na politickej, tak aj na hospodárskej úrovni; poskytovať asistenciu a pomoc občanom Monackého kniežatstva na území Slovenskej republiky.