Filharmonický orchester Monte Carlo na Slovensku

 

video – Filharmonický orchester Monte Carlo – Bratislavské hudobné slávnosti

( reportáž Noviny TV JOJ)

V rámci kultúrnej bilaterálnej spolupráce sme mali česť privítať v priestoroch Slovenskej filharmónie Filharmonický orchester Monte Carlo. Večerný koncert Filharmonického orchestra Monte Carlo sa v rámci 51. ročníka Bratislavských hudobných slávnosti koná pod záštitou monackého kniežaťa Alberta II.   a za podpory a spolupráce Konzulátu Monackého kniežatstva na Slovensku, ktorý v Bratislave úspešne funguje od roku 2013.

Bratislava sa  premenila na malé Monako, aspoň čo sa hudby týka. Návštevníci Bratislavských hudobných slávností boli totiž svedkami jedinečnej spolupráce.

Na jednom pódiu vystúpil orchester z Monte Carla a Slovenská filharmónia.

Približne 52 hudobníkov a 70-členný spevácky zbor. Monacký orchestera Slovenská filharmónia vytvorili dokonalé spojenie.

Oba súbory sa na vystúpenie pripravovali každý doma. Pár dní pred koncertom však už spolu skúšali Mozarta a Rossiniho.

Podporu hosťovania orchestra na Bratislavských hudobných slávnostiach poskytli aj Priatelia Filharmonického orchestra z Monte Carlo.

Počas koncertu sa Filharmonický orchester Monte Carlo predstaví ako jedno hudobné teleso spolu so slovenským filharmonickým zborom prostredníctvom jedného z najznámejších diel od Rossiniho Stabat Mater.

Filharmonický orchester Monte Carlo pravidelne spolupracuje s významnými festivalmi po celom svete a nahráva pre špičkové francúzske vydavateľstvá, za čo si vyslúžil viaceré ocenenia odbornej tlače.

Orchester sa umelecky profiluje zachovávajúc svoju tradíciu a autenticitu.

Orchester je v správe monackej dedičnej princeznej z Hannoveru Caroline.  Vďaka aktívnej podpore vlády Monaka sa orchester aktívne podieľa na verejnom živote kniežatstva.

Budovanie dobrých vzájomných vzťahov medzi Monackým kniežatstvom a Slovenskou republikou patrí medzi elementárne úlohy honorárneho konzulátu, od čoho sa odvíjajú aj vízie spolupráce na úrovni politickej, hospodárskej, kultúrnej a ich vzájomnom prepojení.