Princezná Charlène a CIPRB usporiadali plavecký program v Bangladeši

2. 6. 2015 sa Princezná Charlene zišla s CIPRB, Centrum pre prevenciu úrazov a výskum, v Bangladeši a usporiadali Water Giants plavecký program pre pomoc a bezpečnosť pri plávaní.