otvorenie konzulátu monackého kniežatstva na slovensku