otvorenie konzulátu monackého kniežatstva na slovensku

 

Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike bol zriadený dňa 18. septembra 2013 so sídlom v Bratislave.

Funkciu honorárneho konzula zastáva Miroslav Výboh.

Poslanie konzulátu je:

  • prispievať k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov medzi Monackým kniežatstvom a Slovenskou republikou ako na politickej, tak aj na hospodárskej úrovni;
  • poskytovať asistenciu a pomoc občanom Monackého kniežatstva na území Slovenskej republiky.