MONACO

MONACO


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike

Dejiny


V 5. storočí pred n. l. bola na území dnešného Monaka založená fénická obchodná stanica, ktorú Rimania nazvali podľa Heraklovho chrámu Herculis Monoeci portus. V 6. storočí dočasne ovládli územie Monaka Vizigóti, potom patrilo k Franskej ríši.

V roku 1162 obdržali janovskí kupci v Monaku právo skladu. Na konci 13. storočia padla monacká pevnosť do rúk Françoisa Grimaldieho. Podľa legendy ju získal vďaka ľsti: žiadal o vstup do pevnosti v rúchu františkánskeho mnícha. Monako Grimaldiovci definitivne ovládli v roku 1419. Od 15. storočia  vláda tohoto rodu (prevažne pod francúzskou ochranou a s výnimkou niekoľkých kratších období) pokračuje dodnes. V roku 1793 bolo Monako francúzskymi revolučnými vojskami dobyté a pod francúzskou správou zostalo až do roku 1814. V roku 1815 bolo na Viedenskom kongrese dohodnuté, že naďalej bude Monako pod protektorátom Sardínie.

V revolučnom roku 1848 prišlo Monako o 95 % svojho územia, keď dve monacké mestá Menton a Roquebrune vyhlásili samostatnosť a odčlenili sa od Monaka. Zostávajúca časť Monaka získala zvrchovanosť v roku 1861, kedy bola s Francúzskom uzatvorená francúzsko-monacká zmluva. Od roku 1850 sa Monako potýkalo s ťažkou ekonomickou situáciou, nakoľko územná strata z roku 1848 znamenala aj stratu ekonomickú. Monacké knieža Karol III. Monacký sa rozhodol ekonomickú situáciu svojej krajiny zlepšiť, a tak boli v roku 1856 na území Monaka vybudované prvé prímorské kúpele s kasínom. Skutočný rozmach prišiel však až so založením štvrte Monte Carlo a napojením Monte Carla na železnicu z Francúzska. Od roku 1865 bolo Monako v colnej únii s Francúzskom. Od roku 1949 do roku 2005 vládol knieža Rainier III., ktorý liberalizoval ústavu a posilnil práva Národnej rady. Po jeho smrti sa vlády ujal jeho syn Albert II. V rokoch 1963 až 1993 bola najsilnejšou stranou Národná a demokratická únia (UND), od roku 1993 má absolútnu väčšinu Campora. V tom istom roku sa Monako stalo členom OSN. Je tiež členom OBSE.

© 2013 - 2015 WS