MONACO

MONACO


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike

Ekonomika


Najdôležitejším hospodárskym odvetvím je cestovný ruch. Okrem toho má veľký význam aj bankovníctvo a poisťovníctvo. Štátnym monopolom je pošta, telegrafické služby, emisia známok a daň z tabaku. Prevažná časť daní plynie z výberu dane z pridanej hodnoty a z dane z obratu. Priame dane sa od občanov Monaka nevyberajú.

V priemysle prevažujú malé a stredné podniky, najmä v odbore spotrebnej chémie a farmácie, ako aj vo výrobe plastov a elektroniky.

Monako je s Francúzskom spojené menovou, hospodárskou a colnou úniou.
HDP na 1 obyvateľa predstavoval 63.400,- USD.

© 2013 - 2015 WS