MONACO

MONACO


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike

Geografia


Kniežatstvo sa nachádza na Azúrovom pobreží na výbežku Prímorských Álp. Terén terasovite stúpa od pobrežia k pohoriu, pričom prvá línia len niekoľko sto metrov od pobrežia – síce už na francúzskej strane – dosahuje výšku viac ako 1000m nad morom. Rovnako ako prudko stúpa terén, tak prudko klesá aj morské dno, čo umožňuje kotvenie lodí s hlbším ponorom.

Monako sa delí na niekoľko mestských častí:

  • Monaco-Ville – vlastné Monako so starým mestom, Kniežacím palácom z 13. a 16. storočia, neoromantickou katedrálou a Oceánografickým múzeom založeným v roku 1910;
  • La Condamine – nové mesto s prístavom, bankami a obchodnou štvrťou;
  • Monte Carlo – kúpeľná časť s herňou, kongresovým centrom a mestským okruhom F1;
  • Fontvieille – postavené na násype do mora, s obytnými a priemyselnými stavbami, prírodným parkom a novým prístavom.

Rozloha a obyvateľstvo

Monako má rozlohu 2,04 km2 a približne 33 tis. obyvatľov. S hustotou obyvateľstva 16.620 obyv./m2 sa zaraďuje na druhé miesto na svete. Monačania tvoria asi štvrtinu obyvateľstva, zvyšok sú cudzinci – 50% Francúzi, 17% Taliani. 90% obyvateľstva je rímskokatolíckeho vierovyznania.

© 2013 - 2015 WS