MONACO

MONACO


Konzulát Monackého kniežatstva v Slovenskej republike

Štátne zriadenie


statne_zriadeniePodľa ústavy z roku 1962 je Monako dedičnou konštitučnou monarchiou. Hlavou štátu je knieža. Ako poradné orgány má k dispozícii korunnú radu (7 členov) a štátnu radu (12 členov). Výkonná moc je zabezpečená kniežaťom prostredníctvom premíéra a piatich vládnych radcov. Legislatívu vykonáva knieža spolu s parlamentom – Národnou radou s 24 volenými poslancami. Právny systém je vybudovaný podľa francúzskeho vzoru.

© 2013 - 2015 WS