Výstava umenia Les Journées de L’Art- Bré v Roquebrune Cap Martin

Výstava slovenského umenia slávnostne inaugurovaná monackým kniežaťom Albertom II., 13. September 2016.

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie sa Slovenská republika 13. septembra stala čestným hosťom na výstave umenia Les Journées de L’Art- Bré ( DNI ART-BRE), na ktorej sa zúčastnia umelci z celého sveta.

Výstava sa koná pod záštitou Jeho Najjasnejšej Výsosti Monackého kniežaťa Alberta II.

a je organizovaná v malebnom mestečku Roquebrune Cap Martin susediacim s Monackým kniežatstvom na Azúrovom pobreží.

Krásy Slovenska, slovenské umenie a ochrana životného prostredia sú témou šiestej edície tejto prestížnej výstavy. Naša krajina v nej predstavila tvorivú energiu v oblasti sochárstva a fotografie. Známe mená špičkových slovenských sochárov Milan Lukáč, Ivan Pavle, Oto Báchorík, Juraj Čutek, Mária Rudavská a medzinárodne uznávaný slovenský fotograf Filip Kulišev majú česť prezentovať našu krajinu prostredníctvom ich umeleckej tvorby.

Otvorenie výstavy sprevádzala ľudová hudba umeleckého súboru Lúčnica.

Slovenskú účasť na umeleckom podujatí zabezpečili honorárna konzulka SR v Monackom kniežatstve pani Tatiana Paracková a honorárny konzul Monackého kniežatstva na Slovensku, pán Miroslav Výboh.

Slavnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Paríži pán Marek Eštok.

Výstava umenia Les Journées de L’Art- Bré (DNI ART-BRE) , ktorá sa koná v čarovnom olivovom parku « Cap Martin » je sprístupnená verejnosti od 14. septembra do 16. októbra 2016.